mask

Pomiary energetyczne

Pomiary elektryczne wykonywane są w celu uzyskania informacji o stanie technicznym instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Przeprowadzone przez fachowców z użyciem specjalistycznego sprzętu dają podstawę do podjęcia decyzji o dalszej eksploatacji lub konieczności dokonania odpowiednich napraw.

Niekwestionowanym wymogiem dotyczącym każdej instalacji elektrycznej jest jej bezpieczna oraz bezawaryjna praca. Niestety wyjątkiem nie są przypadki, kiedy zostaje ona zamontowana bez należytej staranności. Działania przeprowadzone przez nasz zespół pozwolą znaleźć wszelkie popełnione błędy oraz inne nieprawidłowości w czasie eksploatacji.

Metodę wykonania pomiarów dopasowujemy do specyfiki obiektów oraz ich dokumentacji technicznej, tak aby uzyskać jak najdokładniejszy wynik. Usługa dotyczy między innymi badań wartości minimalnej i maksymalnej prądu, energii czynnej, pozornej i biernej, współczynnika mocy, a także wielu innych parametrów. Przeprowadzane przez nas pomiary dokonujemy w sposób rzetelny oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu od renomowanych producentów.

Kiedy należy wykonać pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne należy wykonać przed oddaniem obiektu do eksploatacji, w którym zainstalowano instalacje lub urządzenia elektryczne. Celem pomiarów odbiorczych jest sprawdzenie przydatności oraz gotowości do pracy instalacji elektrycznej.

Innym przypadkiem są pomiary okresowe, które wykonuje się w celu identyfikacji wad instalacji oraz odchyleń od wymagań normy. Najdłuższy dopuszczalny okres między badaniami wynosi 5 lat. Jednak w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt takich, jak wyładowania atmosferyczne czy intensywne opady, należy niezwłocznie dokonać pomiarów.

 

Pomiary energetyczne